Baze podataka

 

Web of Science (WoS)

Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja omogućava pretraživanje preko 60 miliona zapisa iz časopisa, zbornika radova i knjiga iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti. 

Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi Šumarskog fakulteta bez korisničkog imena i šifre za pristup. 

Pristup bazi omogućen je za period: 01. 09. 2016–31. 08. 2017. godine,  a omogućen je pristup slijedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1994-present    
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1994-present 
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1994-present 
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

www.webofknowledge.com

 

SCOPUS  

Scopus je najveća bibliografska i citatna baza podataka koja obuhvata naučne časopise, knjige, konferencijske zbornike radova i patente. Sadrži preko 60 miliona zapisa iz preko 21.500 časopisa (oko 4.200 u otvorenom pristupu), preko 113.000 knjiga, preko 7 miliona konferencijskih radova i preko 27 miliona patenata. Pruža sveobuhvatan pregled objavljenih istraživanja u svijetu u oblasti nauke, tehnologije, medicine, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti. 

Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi Šumarskog fakulteta bez korisničkog imena i šifre za pristup. 

www.scopus.com

 

EBSCO

Preko EBSCO servisa - agregatne platforme  omogućen je pristup na slijedeće EBSCO baze podataka:
Academic Search Complete, Business Source Complete, Central and Eastern European Academic Source, eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, MasterFILE Premier, Newspaper Source, Health Source: Academic & Nursing Edition, Health Source: Consumer Edition, MEDLINE, ERIC, Regional Business News. 

Pristup bazi omogućen je za period: 01. 09. 2016–31. 08. 2017. godine.

Da biste pristupili EBSCO-u, morate imati korisničko ime i šifru, koje možete dobiti u prostorijama Biblioteke.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid  

 

 

SCIndeks

U SCindeksu se referišu časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Velika većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.

http://scindeks.ceon.rs/

 

Hrčak portal

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima svojih radova).

Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.

http://hrcak.srce.hr/

 

Google Scholar 

Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.

http://scholar.google.com/

 

DOAJ 

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

http://www.doaj.org/