Baze podataka

 Web of Science: bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation Index, pokriva više od 18500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom

priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.

  • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. novembar 2017 – 31. oktobar 2020. godine
  • Način pristupanja:putem web stranice https://webofknowledge.com na bazi IP adrese korisnika.

 

Scopus: najveća bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućavaju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, te u umjetnosti i humanističkim naukama.

Scopus nudi pristup na preko 22.000 naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3.800 časopisa u otvorenom pristupu, te preko 33 miliona zapisa.

Također je ugovoren i pristup bazi podataka SciVal koja omogućava evaluaciju naučnoistraživačkog rada.

Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. septembar 2016 – 31. avgust 2019. godine.

Način pristupanja:putem web stranice https://www.scopus.com na bazi IP adrese korisnika.

SciVAL: potrebno je kreirati korisnički račun na https://scival.com, koristeći unsa.ba e-mail.

 

EBSCOhost baze podataka i e-knjiga:

1. Academic Search Ultimate

2. Business Source Ultimate

3. Regional Business News

4. MasterFILE Premier

5. Newspaper Source

6. Health Source: Academic & Nursing Edition

7. Health Source: Consumer Edition

8. ERIC

9. MEDLINE

10. eBook Academic Subscription Collection

11. eBook Business Subscription Collection

12. Central and Eastern European Academic Source

13. EBSCO Discovery Service (without OPAC)

14. Library Information, Science and Technology Abstracts

15. GreenFILE

16. European Views of the Americas: 1493 to 1750

17. American Doctoral Dissertations: 1933-1955

  • Ugovoreni period pretplate: 1. oktobar 2018 – 30. septembar 2019. godine.
  • Način pristupanja: putem web stranice http://search.ebscohost.com, uz korištenje korisničkog ID i korisničke šifre (koje možete dobiti od bibliotekara).
 

 

SCIndeks

U SCindeksu se referišu časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Velika većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.

http://scindeks.ceon.rs/

 

Hrčak portal

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima svojih radova).

Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.

http://hrcak.srce.hr/

 

Google Scholar 

Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.

http://scholar.google.com/

 

DOAJ 

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

http://www.doaj.org/