PEFOSS

Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, we are pleased to announce that the International Symposium "People - Forest - Science" (PEFOSS 2018) will be held from 10th. to 12th. October 2018 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. PEFOSS 2018 provides an ideal academic platform for researchers with the aim of presenting the latest research findings, emerging technologies and directions in Forestry and Urban Greenery.

We look forward to meet You at the PEFOSS Symposium in October 2018.
Best regards

Drage kolege,

U ime Organizacionog odbora, zadovoljstvo mi je obavijestiti Vas da će Međunarodni simpozij „Čovjek – šuma – nauka“ (PEFOSS 2018), biti održan od 10. do 12. oktobra/listopada 2018. godine  u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. PEFOSS 2018 pruža idealnu akademsku podlogu za istraživače s ciljem prezentacije najnovijih rezultata, vodećih tehnologija i pravaca razvoja u šumarstvu i hortikulturi. Simpozij će dati doprinos u predstavljanju najnovijih istraživanja i dostignuća u svim aspektima, a u svrhu inovacija u razvoju šumarstva i hortikulture, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Evropi.

Radujemo se susretu sa Vama na Simpoziju PEFOSS u oktobru/listopadu 2018. godine.  

Srdačni pozdravi
Prof. dr. Mirza Dautbašić, Dean-Dekan
Faculty of Forestry-Šumarski Fakultet
University of Sarajevo-Univerzitet u Sarajevu
Sarajevo, BiHFinal agenda PEFOSS 2018

Field trip-Primary forest "Ravna vala"

Letak-leaflet

Registration form-Registracijski obrazac

Abstracts-instructions / Izvodi-uputstvo

ORGANIZING COMMITTEE-ORGANIZACIONI ODBOR

SCIENTIFIC COMMITTEE-NAUČNI ODBOR

COMMITTEE OF HONOUR-POČASNI ODBOR

KEY SPEAKERS-POZIVNI PREDAVAČI

ACCOMMODATION-SMJEŠTAJPARTNERSKE INSTITUCIJE/PARTNER INSTITUTIONS:


SPONZORI / SPONSORS