Nastavnici i saradnici Fakulteta

Jedan od prioritetnih ciljeva i zadataka Fakulteta jeste stalno jačanje kadrovskih i materijalnih mogućnosti ustanove. U proteklom periodu učinjeno je mnogo na ovom planu. Politika Fakulteta da, u vrijeme dok su sopstvene mogućnosti ustanove ograničene, podstiče svoje uposlenike da stiču znanja i vještine na univerzitetima u Evropi i u susjednim zemljama dala je svoje prve rezultate. Fakultet je danas, prema prosječnoj dobi uposlenih nastavnika i saradnika, jedna od mlađih članica Univerziteta.

Struktura nastavnika i saradnika Fakulteta po zvanjima je slijedeća:

REDOVNI PROFESORI:

prof. dr. Faruk Mekić
prof. dr. Safet Gurda
prof. dr. Dalibor Ballian
prof. dr. Mirza Dautbašić
prof. dr. Tarik Treštić
prof. dr. Mersudin Avdibegović
prof. dr. Sead Vojniković
prof. dr. Ćemal Višnjić
prof. dr. Azra Čabaravdić
prof. dr. Sabina Delić
prof. dr. Azra Tahirović
prof. dr. Faruk Bogunić
prof. dr. Dževada Sokolović
prof. dr. Osman Mujezinović
prof. dr. Fatima Pustahija

VANREDNI PROFESORI:

prof. dr. Neđad Bašić
prof. dr. Ahmet Lojo
prof. dr. Besim Balić
prof. dr. Velid Halilović
prof. dr. Muhamed Bajrić
prof. dr. Aida Ibrahimspahić
prof. dr. Jusuf Musić


DOCENTI:

doc. dr. Sead Ivojević
doc. dr. Emira Hukić
doc. dr. Alma Hajrudinović
doc. dr. Dino Hadžidervišagić
doc. dr. Dženan Bećirović
doc. dr. Admir Avdagić

VIŠI ASISTENTI:

------

ASISTENTI:

MA. Jelena Topalović
MA. Subhija Hadžić 
dr. Mirzeta Memišević Hodžić
MA. Amila Brajić
MA. Aldin Vranović
MA. Mirsada Starčević
MA. Damir Prljača

TEHNIČKI SARADNICI:

mr. Bruno Marić
mr. Saša Kunovac
viši laborant Mirel Subašić dipl.ing.hemije

SARADNICI NA INSTITUTU:

-------