Kontakt

Ime i Prezime:
E-mail:
Telefon:
Poruka:
Sva polja su obavezna!
  Pošalji


Šumarski fakultet u Sarajevu
Zagrebačka 20
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 812 490/491
Fax: + 387 33 812 488

E-mail: info@sfsa.unsa.ba

Matični broj: 4200174900004
PDV broj: 200174900004
Porezni broj: 01701872
Kanton Sarajevo, Rješenje: UF/I-2462/02

Broj računa: 3389002207928948
UniCredit Bank
E-mail: racunovodstvo@sfsa.unsa.ba