Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje.
select * from katedre where id =1 and veza<>'' - select * from katedre where id =1 and veza<>''