Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila
select * from katedre where id =2 and veza<>'' - select * from katedre where id =2 and veza<>''