Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila
select * from katedre where id =3 and veza<>'' - select * from katedre where id =3 and veza<>''