Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi
select * from katedre where id =5 and veza<>'' - select * from katedre where id =5 and veza<>''