Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila
select * from katedre where id =6 and veza<>'' - select * from katedre where id =6 and veza<>''