ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

Javne nabavke

ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

>

PROGRAM STIPENDIJA NJEMAčKE PRIVREDE ZA 2018. GODINU

Intership Programme-Applications

Program stipendija njemačke privrede za 2018. godinu

>

EKSPERTI IZ EVROPSKE UNIJE I DIREKTOR UPRAVE ZA ZAšTITU ZDRAVLJA BILJA BIH NA ŠUMARSKOM FAKULTETU

Međuinstitucionalna saradnja

Eksperti iz Evropske Unije i Direktor Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH na Šumarskom fakultetu

>

SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

PROMOCIJA

SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

>

POZIV ZA MOBILNOST U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

MSC Pejzažna arhitektura

Poziv za mobilnost u okviru ERASMUS+ programa

>

POHOD NA OLIMPIJSKE PLANINE

Pohod na olimpijske planine

>

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

KONKURS

KONKURS za izbor u akademska zvanja

>

IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA

JAVNI POZIV

IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA "ČAVLE" IGMAN POD ZAKUP

>

IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA: KANTINA ZA STUDENTE I ZAPOSLENIKE FAKULTETA

JAVNI POZIV

IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA: KANTINA ZA STUDENTE I ZAPOSLENIKE FAKULTETA

>

ODLUKA O OBAVEZNOJ I DOPUNSKOJ LITERATURI

VIJEĆE FAKULTETA

ODLUKA O OBAVEZNOJ I DOPUNSKOJ LITERATURI

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3