RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018 AKADEMSKE GODINE

ISPITNI TERMINI

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018 AKADEMSKE GODINE

>

PROMOTIVNI VIDEO ŠUMARSKOG FAKULTETA

PROMOCIJA

PROMOTIVNI VIDEO ŠUMARSKOG FAKULTETA

>

70 GODINA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Čovjek - šuma - nauka

70 GODINA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

>

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ ZIMSKOG SEMESTRA ZA APSOLVENTE II CIKLUS STUDIJA

JUNSKO-JULSKI ROK

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ ZIMSKOG SEMESTRA ZA APSOLVENTE II CIKLUS STUDIJA

>

RASPORED POLAGANJA ISPITA U JUNSKO JULSKOM ROKU 2017/18

STARI NASTAVNI PLAN I PROGRAM

RASPORED POLAGANJA ISPITA U JUNSKO JULSKOM ROKU 2017/18

>

ŠUMARSKI FAKULTET I NARODNO POZORIŠTE DOGOVORILI DUGOROČNU SARADNJU

Umjetnički put suvenira

ŠUMARSKI FAKULTET I NARODNO POZORIŠTE DOGOVORILI DUGOROČNU SARADNJU

>

DISERTACIJA NA UVIDU JAVNOSTI

OBAVJEŠTENJE

DISERTACIJA NA UVIDU JAVNOSTI

>

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE PO SNPP

OBAVJEŠTENJE

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE PO SNPP

>

STUDENTI KOJI U STUDIJSKOJ 2017/18 GODINI IMAJU STATUS APSOLVENTA (JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK)

OBAVJEŠTENJE

STUDENTI KOJI U STUDIJSKOJ 2017/18 GODINI IMAJU STATUS APSOLVENTA (JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK)

>

PROJEKAT - ŠUMSKA DRVNA BIOMASA I DRVNI OTPAD

Fond za zaštitu okoliša FBiH

PROJEKAT - ŠUMSKA DRVNA BIOMASA I DRVNI OTPAD

>

USAGLAšAVANJE STANIšTA NATURA 2000 SA POTENCIJALNIM šUMAMA VISOKE ZAšTITNE VRIJEDNOSTI NA PODRUčJU PLANINE VRANICA

Fond za zaštitu okoliša

Usaglašavanje staništa NATURA 2000 sa potencijalnim šumama visoke zaštitne vrijednosti na području planine Vranica

>

IZVJEšTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA

Zaštita šuma i urbanog zelenila

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja

>

IZVJEšTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA

Ekologija šuma i urbanog zelenila

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja

>

ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

JAVNE NABAVKE

ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3