OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

Aprilski ispitni rok

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

>

IZBOR TEME ZAVRŠNOG RADA I CIKLUSA STUDIJA

Obavijest

IZBOR TEME ZAVRŠNOG RADA I CIKLUSA STUDIJA

>

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

KONKURS

KONKURS za izbor u akademska zvanja

>

USVOJENI PLAN NABAVKI ZA 2018 GODINU

JAVNE NABAVKE

USVOJENI PLAN NABAVKI ZA 2018 GODINU

>

BAYHOST STIPENDIJE

KONKURS

BAYHOST STIPENDIJE

>

ULOGA INTELEKTUALNOG VLASNIšTVA U MODERNOJ EKONOMIJI

Predavanje Francisa Gurryja

Uloga intelektualnog vlasništva u modernoj ekonomiji

>

PREZENTACIJA I ODBRANA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE

PREZENTACIJA I ODBRANA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

>

SARAJEVO DOMAĆIN 14. ALPE-ADRIA ŠUMARSKE OLIMPIJADE

ALPE-ADRIA 2019

SARAJEVO DOMAĆIN 14. ALPE-ADRIA ŠUMARSKE OLIMPIJADE

>

PROMOTIVNI VIDEO ŠUMARSKOG FAKULTETA

PROMOCIJA

PROMOTIVNI VIDEO ŠUMARSKOG FAKULTETA

>

70 GODINA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Čovjek - šuma - nauka

70 GODINA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3