KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREćI CIKLUS STUDIJA/DOKTORSKI STUDIJ ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

KONKURS

Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija/doktorski studij Šumarskog fakulteta u Sarajevu

>

ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

Javne nabavke

ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

>

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

OBAVJEŠTENJE

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

>

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

KONKURS

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

>

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA - OBA CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA - OBA CIKLUSA STUDIJA

>

PROGRAM STIPENDIJA NJEMAčKE PRIVREDE ZA 2018. GODINU

Intership Programme-Applications

Program stipendija njemačke privrede za 2018. godinu

>

OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I GODINE II CIKLUSA STUDIJA –REDOVNI SAMOFINANSIRAJUćI STUDIJ-šKOL.2017/2018.GODINA

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I GODINE II CIKLUSA STUDIJA –redovni samofinansirajući studij-škol.2017/2018.godina

>

OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I I II GODINE II CIKLUSA BOLONJA – REDOVNI STUDIJ-šKOL.2017/2018.GODINA

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I i II GODINE II CIKLUSA Bolonja – redovni studij-škol.2017/2018.godina

>

OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I, II, III GODINE I CIKLUSA STUDIJA - REDOVNI STUDIJ –šKOL.2017/2018.GODINA

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I, II, III GODINE I CIKLUSA STUDIJA - redovni studij –škol.2017/2018.godina

>

OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I, II, III GODINE I CIKLUSA STUDIJA– REDOVNI SAMOFINANSIRAJUćI STUDIJ – šKOL.2017/2018. GODINA

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I, II, III GODINE I CIKLUSA STUDIJA– redovni samofinansirajući studij – škol.2017/2018. godina

>

KOMEMORACIJA U POVODU SMRTI PROFESORA EšKERICE

Obavještenje

Komemoracija u povodu smrti profesora Eškerice

>

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

>

POTREBNA DOKUMETACIJA PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

Potrebna dokumetacija prilikom prijave na konkurs za upis u I godinu II ciklusa studija

>

NOVA PUBLIKACIJA U IZDANJU ŠUMARSKOG FAKULTETA

NOVA PUBLIKACIJA U IZDANJU ŠUMARSKOG FAKULTETA

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3