ODLUKA O USLOVIMA ZA PRIJEM I UPIS KANDIDATA

AKADEMSKA 2017/2018. GODINA

ODLUKA O USLOVIMA ZA PRIJEM I UPIS KANDIDATA

>

INFORMACIJA

NASTAVAK LJETNJE ŠKOLE NA INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY

INFORMACIJA

>

OBAVJEŠTENJE

Preliminarna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2017/2018 godini

OBAVJEŠTENJE

>

FOTO KONKURS STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

"Moj razlog"

Foto konkurs Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu

>

OBAVJEŠTENJE

PRIJAVA ISPITA – SEPTEMBAR 2017.GODINE

OBAVJEŠTENJE

>

JESENJI ISPITNI ROK

RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU 2016/2017. AKADEMSKE GODINE

JESENJI ISPITNI ROK

>

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

JAVNE NABAVKE

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

>

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP

JESENJI ROK

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP

>

N A K N A D N I   K O N K U R S

Upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2017/2018.godini

N A K N A D N I K O N K U R S

>

DAAD INFO

Romanian-Serbian Research Networking Tour 2017

DAAD info

>

OBAVJEŠTENJE

Dokumenti za prijavu na naknadni konkurs za upis u I godinu I ciklusa studija

OBAVJEŠTENJE

>

OBAVJEŠTENJE

UPLATA ZA ŠTAMPANJE DIPLOMA

OBAVJEŠTENJE

>

Najnovije
Treći ciklus studija
II Godina Drugog ciklusa
I Godina Drugog ciklusa
III Godina Prvog ciklusa
II Godina Prvog ciklusa
I Godina Prvog ciklusa
Ostalo

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3