Header image
O namaStudijNaukaUslugeStudentiKontakt
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Diplomski studij - zvanje dipl. inž.

Ovaj studij realizuje se po nastavnom Planu i programu iz 1996/1997. godine. Traje četiri godine (osam semestara). Fakultet nakon reforme visokog obarzovanja i uvođenja studija u skladu sa Bolonjskim procesom ne upisuje studente po ovom programu od studijske 2005/2006. godine. Nastava se izvodi samo za zatečene studente. Sve obaveze po ovom Planu i programu moraju se okončati najkasnije do 31. 12. 2013. godine.

 
 

 
 

DIPLOMIRALI SU ...

dipl.inž. šumarstva

dipl.inž. hortikulture

Promocija 2009. godine

DELIĆ Đ. ELDINA
KANTIĆ S. SEADA
SEREZLIĆ F. AIDA
ČOLIĆ S. ANELA
LIVANČIĆ Z. BORIS
HUNČEK Z. VERICA
DIZDAREVIĆ O. MAIDA
RADMILOVIĆ Dž. ALEM


 

 
Ažurirano:
24.05.2009
 
Šumarski fakultet u Sarajevu
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
 
Copyright © 2004-2009
Šumarski fakultet u Sarajevu
webmaster@sfsa.unsa.ba