Header image
O namaStudijNaukaUslugeStudentiKontakt
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Časopis "Radovi" Šumarskog fakulteta ...

 

O Časopisu

Prvi broj ovog časopisa štampan je 1952. godine u izdanju Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu. Do reorganizacije naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini 1. aprila 1974. godine, objavljeno je 26 godišta. Nakon toga ovaj časopis štampa se pod nazivom «Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu» i predstavlja nastavak ranijeg časopisa. Od 2009. godine časopis izlazi dva puta godišnje.

U Časopisu se objavljuju naučni radovi, prikazi naučnih djela i stručni radovi iz područja šumarstva, hortikulture, ekologije, zaštite prirode, lovstva, te iz drugih područja značajnih za razvoj šumarstva i hortikulture. Radovi čije recenzije budu prihvaćene do 01. 09. 2010. godine biće štampani na jednom od službenih jezika BiH ili engleskom jeziku. Nakon ovog roka svi radovi će morati biti pripremljeni na engleskom jeziku sa sažetkom na jednom od službenih jezika BiH.

Časopis se nalazi na listama slijedećih baza: CAB Abstracts, Forestry Abstracts, Index Copernicus i EBSCO. U toku su aktivnosti na uvrštavanju i na liste drugih baza za koje Časopis ispunjava potrebne kriterije.

Redakcija Časopisa

Predsjednik Redakcionog odbora: Mersudin Avdibegović
Glavni urednik: Mirza Dautbašić
Zamjenik glavnog urednika: Dalibor Ballian

Članovi redakcionog odbora:
Achim Dorenbusch (Njemačka),
Azra Čabaravdić (BiH),
Dalibor Ballian (BiH),
Davide Pettenella (Italija),
Faruk Bogunić (BiH),
Faruk Mekić (BiH),
Ignacio Diaz-Maroto (Španija),
Igor Potočnik (Slovenija),
Jørgen Bo Larsen (Danska),
Margaret Shannon (SAD),
Mersudin Avdibegović (BiH),
Milan Glavaš (Hrvatska),
Milan Medarević (Srbija),
Mirza Dautbašić (BiH),
Safet Gurda (BiH),
Tarik Treštić (BiH) i
Vladimir Beus (BiH).

* * * * *
Tehnički urednik: mr. Muhamed Bajrić
UDK: Ferida Bogučanin, bibliotekar Fakulteta

Upute autorima

Redakcija Časopisa poziva autore da dostave svoje radove, članke i priloge na objavljivanje.
Radovi trebaju biti pripremljeni u skladu sa uputama koje možete preuzeti preko sljedećih linkova: Upute autorima (PDF) i Instructions for authors (PDF).

 
 

 
 

 

ARHIVA IZDANJA ...

Redovna izdanja

Broj 1 - godina 2013.

Broj 2 - godina 2012.

Broj 1 - godina 2012.

Broj 2 - godina 2011.

Broj 1 - godina 2011.

Broj 2 - godina 2010.

Broj 1 - godina 2010.

Broj 2 - godina 2009.

Broj 1 - godina 2009.

Broj 1 - godina 2008.

Broj 1 - godina 2007.

Broj 1 - godina 2006.

Broj 1 - godina 2005.

Broj 1 - godina 2004.

Posebna izdanja

 

 
Ažurirano:
06.02.2014
 
Šumarski fakultet u Sarajevu
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
 
Copyright © 2004-2009
Šumarski fakultet u Sarajevu
webmaster@sfsa.unsa.ba